Frankrijk in 50 klanken

27 nov, 2018 Onderdeel van proses | Geen reacties »

Column door Caspar Visser ‘t Hooft

Anderhalf jaar geleden verscheen ‘Frankrijk in 50 fragmenten’, een bundel van vijftig columns die ik eerder op Schrijver in Frankrijk had geplaatst. Ik beschouwde dit als een kleine zijsprong in mijn literaire werkzaamheid. Ik was er minder met mijn hart en ziel bij betrokken dan bij de roman die drie maanden later het licht zag. Aan ‘Brandende kolen’ moest ik tot op het laatst nog schaven en slijpen, drukproeven corrigeren enzovoort. Tot op het laatst ‘zat’ ik daarom nog in het verhaal. De columns voor ‘Frankrijk in 50 fragmenten’ lagen kant en klaar voor me, ik hoefde alleen nog maar een keuze te maken. Ook deze teksten kregen een kleine opschoningskuur, maar het ging een beetje met de losse pols. Ik was daarom aangenaam verrast toen ik merkte dat de bundel flink wat aandacht kreeg, met name in Frankijk-bladen en op Frankrijk-websites, en veel aardige reacties opriep. En als de bundel dan ook nog op nummer 1 van een top tien-lijst van de OBA (Openbare bibliotheken van Amsterdam) komt te staan, dan staaft dat een boud vermoeden dat in je heeft postgevat: het boek vraagt om een vervolg. Het werd ‘Frankrijk in 50 klanken’, het boek is vandaag precies twee weken oud. Lees verder »

Het ‘hesje’ van mijn grootvader

24 nov, 2018 Onderdeel van proses | 2 Reacties»

Column door Peter Hagtingius

Op het vliegveld van Nice was mijn grootvader erbij. Moet ik even uitleggen, hij heeft zelfs nooit een vliegtuig gezien. Zijn portret staat op mijn bureau. Hij was destijds in Noord-Holland een voorname medestander van de sociaal-anarchistische lutherse dominee Domela Nieuwenhuis (1846-1919). Nadat ik diens boeken had gelezen begreep ik mijn grootvader die ik nooit gekend heb. Over wie ik wel veel bijgepraat ben. Er wordt gezegd dat ideeën (of een mentaliteit) soms een generatie overslaan. Mijn ouders waren keurige middenstanders, ik heb niets te klagen over mijn jeugd. Maar mijn grootvader en Domela hebben altijd door mijn hoofd gespookt. Hun idee van sociale anarchie.

Richting Nice, waar ik iemand moest oppikken, strandde ik op een blokkade van de ‘gilets jaunes’ die me de toegang tot de autoroute belemmerden. Lees verder »

Gilets jaunes

21 nov, 2018 Onderdeel van politiques | Geen reacties »

Column door Caspar Visser ‘t Hooft

De grote manifestatie van de gele vesten (‘gilet jaunes’) viel samen met het begin van een aangekondigde koude-periode. We hebben het over zaterdag 17 november. Toch had op die dag over bijna heel Frankrijk een genereuze zon geschenen. Toen ik de maandag daarop, ’s morgens tegen half tien, de stad uit moest, was de hemel van roestvrijstaal. Ik was ervan uitgegaan dat na het weekend de manifestatie afgelopen zou zijn. Ik bleek me te vergissen, net op mijn traject waren twee blokkades opgeworpen. Als ik de eerste tijdig had gezien, had ik nog om kunnen draaien. Te laat, ik bevond me al op de tweebaansweg, met in het midden een berm, toen ik voor me de knipperende achterlichten van een stilstaande vrachtwagen ontwaarde. Lees verder »

Een ontvoering

7 nov, 2018 Onderdeel van proses | 1 Reactie»

Column door Caspar Visser ‘t Hooft

In zijn ‘Geschiedenis van de eeuw van Lodewijk XIV’ (Le siècle de Louis XIV), maakt Voltaire terloops melding van een gebeurtenis die mij intrigeert en waar ik graag even bij stil sta. In het jaar 1707 zag het er voor de zonnekoning slecht uit. Tot het begin van de 18e eeuw had hij heel Europa overdonderd met zijn militaire successen en gebiedsuitbreidingen, in het jaar dat de Spaanse successieoorlog uitbrak scheen hij alle troeven in handen te hebben. Toen de hertog van Marlborough met zijn Engelse legers het continent betrad, om zich bij de geallieerden aan te sluiten (Oostenrijkers, Nederlanders), sloeg het tij om. In hem had een verouderde Franse koning een geduchte tegenstander ontmoet. Dankzij de inzet van de grote Engelse strateeg werden een voor een de Vlaamse steden waar Lodewijk beslag op had gelegd voor de Oostenrijkers terugveroverd, en na een beleg van vier maanden moest zelfs de stad Lille worden afgestaan. De weg naar Parijs lag nu open, en aan het hof, in Versailles, ontstond paniek. Of de geallieerde legers ooit van plan waren geweest tot Parijs op te rukken, is de vraag. Het is er in ieder geval niet van gekomen. Wel lees ik in Voltaire dat een ‘groep Hollanders’’ (un parti hollandais) zo vermetel was om vanuit Kortrijk tot Versailles door te stoten en daar ‘onder de vensters van het kasteel’ de opperstalmeester van de koning te ontvoeren, in de waan dat het om de ‘dauphin’ ging, dat wil zeggen de troonopvolger. Deze opperstalmeester was een zekere Jacques-Louis, markies van Beringhen. Ik denk: merkwaardig, die naam klinkt Nederlands. Lees verder »

Bewaarappelen

25 okt, 2018 Onderdeel van paysages | Geen reacties »

Column door Michiel Hendryckx

Ook in Frans Lotharingen was de julimaand verzengend dor. Door de ongewone droogte waren de vruchten van de voor de streek zo typische mirabellenbomen leerachtig taai. De anders zo sappige pruimpjes smaakten naar niets. Wat zich als een uitzonderlijk fruitjaar had aangekondigd, dreigde op een debacle uit te draaien. Tot het in augustus een paar dagen flink regende. Meer was er niet nodig om het hopeloze fruit vol sap te doen lopen. Lees verder »