1
1
2-300x75
3-300x75
4-300x75
5-300x75
6-300x75

Les Landes

15 jan, 2019 Onderdeel van poésies

Alfred Valstar (1959) publiceerde Sporen uit het achterland (1993), Langzaam trekt het vlot (senryu/haiku 2009) en Seizoensgebonden (kwatrijnen, 2016). In het dagelijks leven is hij actief bij muziekmaatschappij Universal. Muziek en natuur zijn belangrijk in zijn gedichten. Hij spreekt en schrijft overigens vloeiend Frans. De kwatrijnen-cyclus die hier volgt schreef hij tijdens een verblijf in de Landes. 

 

KUST

 

Verstuivingen werden hier vastgelegd

voor het nageslacht. Duinen liggen hecht

onder een juk van pijnbomen verborgen.

In zandvloedgolven groeit het wortelbed.

 

LANDINWAARTS

 

Achterlandmoerassen vormen nu bodem,

pad en biotoop. De dorstige bomen

maken wat nat was vandaag begaanbaar.

Hars vloeit voort, uit hun onderhuidse stromen.

 

 

MIMIZAN

 

Brokstukken Atlantik-Wall drijven ijdel

in het duin als getuigen die hard zwijgen

in dit heden: morgen geen invasie.

Resten zand en zout om een mens te snijden.

 

COURANT D’HUCHET

 

Met zachte drang klieft ze dit zand tot twee

oevers uiteen. Een zoete dwarsdoorsnee

baant zich een weg door weerbarstige gronden

om uit te monden in nabije zee.

 

MAURIAC I & II

 

Het menselijke woud staat steeds op scherp;

de bomen en het bos. Verstoktheid werkt

de herkenbaarheid in de hand. De Landes

worden als decor blijvend aangemerkt.

 

 

Farizeeërs en tollenaars belanden

in voor het oog onbekende verbanden

eer barmhartigheid zich ongemeen sterk

gelden laat. Hartstochten doen watertanden.

 

 

HITTEGOLF

 

Land zindert waar het breed in hete lucht

gedompeld wordt; alles wat beweegt vlucht,

heil zoekend in de plooien van de zomer.

Ontkomen is een smalle weg terug.

 

 

ZOMERREGEN

 

Een wereld die onder het stof geschoven

lag, ontbloot zich alsof niets ooit gewoner

was. Naaldhout ontdoet zicht van het gerucht

dat op dor geen spaan kan worden heroverd.

 

THERMEN (DAX)

 

Aquitaine heeft goede diepten ontgonnen

in water dat uit de klassieke bronnen

genezend vloeit. Wellende activa

tapt men weldadig uit haar open monden.

 

 

Reageer